• Điện thoại cố định +86 027-83630190
Wuhan Zani packagings co,.ltd

Liên hệ chúng tôi

Wuhan Zani packagings co,.ltd

Người liên hệ: Lois chen

Điện thoại: +86 13908649930

Điện thoại cố định: +86 027-83630190

địa chỉ công ty: Room 2, Floor 12, Unit 1, Building 1, Fuxing Fitch Fuxing City (Phase 1), No. 1, Changqing First Road ,Wuhan China

Trang mạng: zanipackagings.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc